BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [INTEM, MERKO]

2.2.2018 08:03

BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [INTEM, MERKO]

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, INTEM.E ve MERKO.E payları 02/02/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Back to Top