BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [METUR]

29.1.2018 09:06

BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [METUR]

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, METUR.E payları 29/01/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 12/02/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.


Back to Top