BORSA İSTANBUL A.Ş. / PAYLARIN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI - [TLMAN]

23.1.2018 07:59

BORSA İSTANBUL A.Ş. / PAYLARIN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI - [TLMAN]

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/01/2018 tarihinde halka arz izahnamesini onaylaması çerçevesinde, 18-19/01/2018 tarihlerinde Borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (Şirket) 21.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar, Kotasyon Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca kota alınarak, halka arz edilen 6.300.000 TL nominal değerli paylar 24/01/2018 tarihinden itibaren  15,50 TL/pay baz fiyat ve "TLMAN.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.


Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK adresinde yayımlanmıştır

Back to Top