BORSA İSTANBUL A.Ş. - Kendi isteğiyle kottan çıkma başvurusu - [AKFEN]

21.4.2016 09:26

BORSA İSTANBUL A.Ş. - Kendi isteğiyle kottan çıkma başvurusu - [AKFEN]

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsamıza başvuru yapan Akfen Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamız Genel Müdürlüğü'nün 20/04/2016 tarihli onayıyla, Şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,

  • İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırası kapatılacak, 
  • Şirket payları, işlem sırası kapatıldığında mevcut bulunduğu BIST endeksleri kapsamından çıkarılacak,
  • MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları

Borsa kotundan çıkarılacaktır.

Back to Top