BORSA İSTANBUL A.Ş. - Borsa Kotundan Çıkarma - [PLASP]

14.4.2016 07:51

BORSA İSTANBUL A.Ş. - Borsa Kotundan Çıkarma - [PLASP]

Borsa Yönetim Kurulu'nun 13/04/2016 tarihli toplantısında, Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin 31/12/2015 tarihli finansal tablolarda sermayesinin tamamını kaybetmiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulunun 2014/11 sayılı bülteninde yayımlanan 11/352 sayılı ilke kararı kapsamında yayımladığı TTK 376 bilançosunda da söz konusu kaybı giderememiş olması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi gereğince paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Back to Top