BORSA İSTANBUL A.Ş. / Borsa Kotundan Çıkarılma [ARBUL]

24.3.2016 16:14

BORSA İSTANBUL A.Ş. / Borsa Kotundan Çıkarılma [ARBUL]

Borsa Yönetim Kurulu 24/03/2016 tarihli toplantısında, payları Borsa Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan ve 2015 yılı finansal tablolarını yayımlamadığından 01/03/2016 tarihinden beri işlem sırası kapalı olan Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. (Şirket) hakkında,

A) Şirketin 03/03/2016 tarihinde Mahkemeye yaptığı iflas erteleme başvurusu hakkında 15/03/2016 tarihinde gecikmeli olarak KAP'ta açıklama yapması sebebiyle Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında uyarılmasına,

B) Şirkete 09/02/2016 tarihinde kamuyu aydınlatmaya aykırılık sebebiyle yapılan 1. ve 07/03/2016 tarihindeki 2. uyarı dikkate alınarak, yapılan işbu uyarının 3. uyarı olarak değerlendirilmesine ve Yönergenin "Kotta Kalma Şartları" başlıklı 32/1-a maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına,

C) 07/03/2016 tarihli Borsa Yönetim Kurulu kararına da konu olan ve gönderilmediği için Şirketin işlem sırasının kapalılığının devamına gerekçe olan 2015 yılı finansal tablolarının, Mahkemeye yapılan iflas erteleme başvurusunun ve faaliyete ilişkin güncel açıklamaların KAP'ta yayımlanması halinde, kottan çıkarılmış olan Şirket Paylarının Yönergenin 32. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar işlem görmeye başlamasına,

karar vermiştir.

Back to Top