Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın yürürlüğe girmesi hakkında

4.3.2016 14:28

Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın yürürlüğe girmesi hakkında

Pay Piyasası işleyişine ilişkin tüm düzenlemelerin, özellikle BISTECH İşlem Platformu geçişinden sonra bir kez daha gözden geçirilerek bir araya getirilmesi ve “Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE)” başlığı altında toplu olarak sunulması uygun görülmüştür. Hazırlanan UUE kapsamında; 30/12/2011 tarihli ve 385 sayılı genelgemizden başlayarak günümüze kadar olan dönemi kapsayan ve işbu düzenleme ile birlikte yürürlükten kaldırılacak olan 27 adet genelgemiz, 4 adet duyurumuz ve bunlarla birlikte BISTECH işleyişine ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda oluşturulan kılavuzlar çerçevesinde belirlenen hâlihazırdaki işleyişin yanı sıra Genel Müdürlük tarafından getirilen bazı yeni düzenlemeler de yer almaktadır.

Bahse konu UUE ile ilgili olarak Borsamız Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2016 tarihli ve 2016/16 sayılı Duyurusuyla Pay Piyasası üyesi yatırım kuruluşları bilgilendirilmiştir. 03/03/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan UUE metnine, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uue linkinden ulaşılabilir.

Back to Top