BORSA İSTANBUL A.Ş. / Kendi İsteğiyle Kottan Çıkma Başvurusu [BOYNR ]

13.1.2016 16:23

BORSA İSTANBUL A.Ş. / Kendi İsteğiyle Kottan Çıkma Başvurusu [BOYNR ]

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsa'ya başvuru yapan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsa Genel Müdürlüğü'nün 13/01/2016 tarihli onayıyla Şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,

-İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırası kapatılacak,

-MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacak ve işlem görmekten sürekli olarak men edilecektir.


Back to Top