BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların Borsa Kotundan Çıkarılması [KTLME]

25.12.2015 08:00

BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların Borsa Kotundan Çıkarılması [KTLME]

Borsa Yönetim Kurulu'nun 24/12/2015 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu olduğu [KTLME] Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Fon) nun "Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu"na dönüştürülerek Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması sonucu Fon'un katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 31. maddesinin (a) bendi uyarınca 31/12/2015 tarihi itibariyle Borsa kotundan çıkarılacaktır.

Back to Top