Özel Durum Açıklaması - OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

16.12.2015 15:01

Özel Durum Açıklaması - OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Haftalık Bülten'inde de yayınlandığı üzere, Borsa Genel Müdürlüğü'nün 16/09/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu duyuru ile 16/09/2015 tarihli işlemlerden başlayarak üç (3) ay süre ile Şirketimiz hisse sıralarında (OYLUM.E) yapılacak olan işlemlerde brüt takas uygulanacağı kamuoyuna bildirilmişti.

Şirketimiz 16/09/2015 tarihli ve 2015/ 09-16 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan brüt takasa alınmanın sebeplerine ilişkin bilgi talebinde bulunmuş ve Şirketimiz payları üzerinde olumsuz etkisi olacağı düşünülerek brüt takas ve internetten emir yasağı uygulamalarının hızlı bir inceleme sonucu üç (3) ayı beklemeden kaldırılmasını talep etmişti, ancak 06/10/2015 tarihli Kurul yazısında başvurumuzun 02/10/2015 tarihli toplantılarında görüşülerek , 15/09/2015 tarihli ve 26/1156 sayılı kararı kapsamında uygulanan tedbirlerin şirketimize ilişkin herhangi bir özel durum açıklaması bulunmamasına rağmen pay piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat ve işlem miktarı artışı nedeniyle yatırımcıların korunmasını teminen alınmış olduğunu belirtilmiş ve mevcut durumda söz konusu tedbirlerin geri alınmasını gerektirir bir gelişme bulunmaması sebebiyle reddedilmesine karar verilmişti.

Şirketimiz hisse sırası üç (3) aylık sürenin dolmasını takiben, 16/12/2015 tarihi itibariyle brüt takastan çıkarılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan üç (3) aylık incelemeleri neticesinde elde edilen bulguların Şirketimizle paylaşılması; spekülatif bir hareket olup olmadığı, tespit edilen bir suçun bulunup bulunmadığı hususunda 16/12/2015 tarihi itibariyle bilgi talep edilmiştir. Söz konusu talebin soncuna ilişkin gelişmeleri paylaşacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. ''

Back to Top