Sürekli Men ve Kotasyon Yönergesi Kapsamında Uyarı ( FVORI-MANGO-ERICO-LATEK)

1.12.2015 11:09

Sürekli Men ve Kotasyon Yönergesi Kapsamında Uyarı ( FVORI-MANGO-ERICO-LATEK)

FVORI

 Borsaya ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödememesi nedeniyle Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. (Şirket) nin Borsamız Yönetim Kurulu'nun 16/06/2015 tarihli kararı ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları, Kotasyon Yönergesinin geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir.

2015/6 dönemi ve sonrası finansal tablolarını da henüz yayımlamamış olan Şirketin işlem sırası 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir.

Faaliyetleri durmuş olan Şirket, Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında Borsamız Genel Müdürlüğünün 30/11/2015 tarihli onayı ile uyarılmaktadır. 

Şirketin 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal tabloları yayımlaması halinde işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde, Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir. 

 

MANGO 

Borsaya ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödememesi nedeniyle Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin Borsamız Yönetim Kurulu'nun 16/06/2015 tarihli kararı ile 03/08/2014 tarihinde Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları, Kotasyon Yönergesinin geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir.

2015/6 dönemi ve sonrası finansal tablolarını da henüz yayımlamamış olan Şirketin işlem sırası, 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir.

Faaliyetleri durmuş olan Şirket, Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında Borsamız Genel Müdürlüğü'nün 30/11/2015 tarihli onayı ile uyarılmaktadır. 

Şirketin 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal tabloları yayımlaması halinde işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde, Kotasyon Yönergesinin23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir. 

 

ERICO

2014/6 önemi finansal tablolarını yayımlamaması nedeniyle Ericom Telekomünikasyon Ve Enerji Teknolojileri A.Ş. (Şirket) nin Borsamız Yönetim Kurulunun 27/11/2014 tarihli kararı ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları, Kotasyon Yönergesiningeçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir.

Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri de henüz ödemememiş olan Şirketin işlem sırası, 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir.

Faaliyetleri durmuş olan Şirket, Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında Borsamız Genel Müdürlüğünün 30/11/2015 tarihli onayı ile uyarılmaktadır. 

Şirketin 30/11/2016 tarihine kadar tüm finansal tabloları yayımlaması ve ücretlerini ödemesinden sonra işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde, Kotasyon Yönergesinin23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir.

 

 

LATEK

 

2015/3 dönemi finansal tablolarını yayımlamaması nedeniyle Latek Lojistik Ticaret A.Ş. (Şirket) nin Borsamız Yönetim Kurulunun 08/07/2015 tarihli kararı ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları, Kotasyon Yönergesinin geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir.

Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri de henüz ödemememiş olan Şirketin işlem sırası, 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir.

 

Back to Top