BORSA İSTANBUL A.Ş. - Borsa Kararı - [BOYNR], [IEYHO]

18.11.2015 08:08

BORSA İSTANBUL A.Ş. - Borsa Kararı - [BOYNR], [IEYHO]

Payları Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile ilgili olarak Borsa'ca 17/11/2015 tarihinde, 31/12/2014 tarihli finansal tablolarına göre %30, 30/09/2015 tarihli finansal tablolarına göre %82 oranında sermaye kaybı olması nedeniyle, sermayenin güçlendirilmesi konusunda Kotasyon Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinin (j) bendi kapsamında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.

 

 

Payları Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak Borsa'ca 17/11/2015 tarihinde,

A) 30/09/2015 tarihi itibarıyla 304,1 milyon TL olan çoğunluğu halka açık olmayan grup şirketlerinden holding faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyecek olan, ödeme planı belirlenmemiş alacaklarının tahsilat planının 31/12/2015 tarihli finansal tablolar yayımlanana kadar belirlenmesi konusunda Şirketin uyarılmasına ve söz konusu alacakların tahsilat planına ilişkin KAP'ta açıklama yapmasına,

B) İştiraklerinden HMF Makina lehine vermiş olduğu kefaletin, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12'nci maddesine aykırı olarak, iştirak oranından yüksek olması nedeniyle uyarılmasına

karar verilmiştir.

Back to Top