Hazine Nakit Dengesi, Eylül

Hazine Nakit Dengesi, Eylül

Hazine nakit dengesi Eylül’de 30.4 milyar TL açık verirken 12 aylık birikimli nakit açığı 180 milyar TL’ye (GSYH’nin yaklaşık %4’üne) ulaştı.  Gelirlerin yıllık bazda %33, giderlerin ise %36 artış yaptığını gözlemliyoruz. Diğer bir değişle, en harcamalar hem de gelirlerin yüksek bir artış gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bu ekonomik aktivitenin son çeyreğe güçlü girdiğine işaret ederken, kamu harcamalarının bu sürece destek vermeye devam ettiği anlamına geliyor.


Treasury Cash Balance, September

Treasury cash balance gave a deficit of TRY30.4bn in September, bringing 12-m cumulative cash deficit to TRY180bn (equivalent to about 4.0% of GDP). Revenues increased  by 33% YoY, while expenditures increased by 36% YoY. In other words, both spending and income increased strongly – indicating robust recovery in the economic activity and the participation of the public sector in the recovery


Back to Top