Turkey Koç Holding Arçelik

10.5.2016 2:45 PM

Koç Holding Koç Finansal Hizmetler A.Ş.nin (KFS) sermayesinde, Vehbi Koç Vakfı nın sahip olduğu KFS sermayesinin %0,69 una denk gelen paylar ile Arçelik A.Ş.nin sahip olduğu KFS sermayesinin %3,98 payları toplam 655.123.674 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verdi.


  • Bu satın alma ile Koç Holding’in KFS’deki payı %42.2’ye yükselecek.
  • Arçelik sahip olduğu %3.98 hisseyi 559 milyon liraya satacak.
  • Satın alma Yapı Kredi Bankası’nın piyasa değerinden gerçekleştiği için hem Arçelik hem de Koç Holding üzerinde bir değerleme etkisi bulunmuyor.
  • Ancak haberi Arçelik için hafif pozitif olarak görüyoruz. Satıştan elde edilen gelir şirketin 3.1 milyar TL olan borcunu azaltmada kullanılabilir (eğer yeni bir yatırımda kullanılmazsa)
  • Diğer taraftan haberi Koç Holding için hafif negatif olarak değerlendiriyoruz. Şirketin son donemdeki 750 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından yeni bir yatırım yapabileceği beklentisi kuvvetlenmişti, dolayısıyla bu haber yatırımcılarda bir hayal kırıklığı yaratabilir.

 


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Back to Top