BORSA İSTANBUL A.Ş. - Pay Sırasının İşleme Kapatılması - [AKFEN]

28.4.2016 18:39

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsamıza başvuru yapan Akfen Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamız Genel Müdürlüğü'nün 20/04/2016 tarihli onayı doğrultusunda ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırasının kapatılacağı 21/04/2016 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.

Kurul'un KAP'ta yayımlanan 28/04/2016 tarih ve 2016/14 sayılı haftalık bülteninde Şirketin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Pay Piyasası Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Şirket paylarına ait AKFEN.E sırası 29/04/2016 tarihinden itibaren işleme kapatılacaktır.

Back to Top