BORSA İSTANBUL A.Ş. - Kendi isteği ile kottan çıkma - [BOYNR]

7.3.2016 09:46

13/01/2016 ve 29/02/2016 tarihli Borsa duyurularında belirtildiği üzere, payları Borsa Ana Pazarı'nda işlem gören ve 29/02/2016 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'nin 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu süreci 04/03/2016 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 07/03/2016 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.

Back to Top