BORSA İSTANBUL A.Ş. - Endeks Şirketlerinde Değişiklik - [BOYNR]

29.2.2016 16:40

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Kurula ve Borsa'ya başvuru yapan, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'nin, hakim ortağına tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle hazırlanan ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılandığı Kurulun 26/02/2016 tarihli ve 2016/6 sayılı haftalık bülteninde ilan edildiğinden MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen sırası 29/02/2016 tarihinde seans öncesinde işleme kapatılmıştır. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. payları, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren işlem görmekten sürekli olarak men edileceğinden, 01/03/2016 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endekslerinden çıkarılacaktır.

Back to Top