BORSA İSTANBUL A.Ş. / Kendi İsteğiyle Kottan Çıkma Başvurusu [BOYNR ]

29.2.2016 09:21

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 26/02/2016 tarihli ve 2016/6 sayılı haftalık bültenine göre, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’nin (BOYNR.E, Şirket) %99,08 oy oranına sahip hakim ortağı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.(Boyner Perakende) tarafından satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 849.774,16 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı dolayısıyla Boyner Perakende’ye tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.


Borsa Genel Müdürlüğünün, Şirket hakkında aldığı KAP’ta da yayımlanan 13/01/2016 tarihli kararı çerçevesinde; Kurul tarafından, ihraç belgesinin onaylanması nedeniyle Şirket’in sırası 29/02/2016 tarihinde (BUGÜN) seans öncesinde işleme kapatılmıştır.


MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş günü Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.

Back to Top