SPK, TMPOL pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesini 3 ay süreyle yasakladı

11.1.2016 09:22

"Temapol Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında 23.11.2015-05.01.2016 döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 maddesi kapsamında;

  • TMPOL pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay süre ile yasaklanmasına,
  • TMPOL pay piyasaasında yatırımcı hesaplarında vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilen emirleri kabul etmelerinin 3 ay süre ile yasaklanmasına

karar verilmiştir.

Back to Top