BORSA İSTANBUL A.Ş. / Borsa Yönetim Kurulu Kararı [CRFSA, KILER]

25.12.2015 08:01

Borsa Yönetim Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Carrefoursa) tarafından devralınarak birleştiğinde tasfiyesiz olarak sona erecek olan Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kiler) ile ilgili olarak, Carrefoursa'nın sermaye artırımının görüşüleceği genel kurulun kararının ve birleşmeye ilişkin Carrefoursa ve Kiler yönetim kurulu kararlarının tescil edilmeleri halinde, Kiler ortaklarına verilecek Carrefoursa paylarının dağıtım tarihinde, Kiler'in Borsa kotunda bulunan paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.


Bu çerçevede, Carrefoursa'nın 21/12/2015 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 04/01/2016 tarihinde Kiler payları Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Kiler payları son olarak 31/12/2015 tarihinde işlem görebilecektir.

Back to Top