BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların Borsa Kotundan Çıkarılması [GT30]

25.12.2015 07:59

Borsa Yönetim Kurulu'nun 24/12/2015 tarihli toplantısında, Finansbank A.Ş.'nin kurucusu olduğu Finansbank A.Ş GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Fon) nun tasfiye edilmesi nedeniyle, Fonun Borsa kotunda bulunan katılma paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 31. maddesinin (a) bendi uyarınca 14/01/2016 tarihi itibariyle Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Back to Top