BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların Borsa Kotundan Çıkarılması [UNICO]

7.12.2015 07:48

03/09/2015 ve 30/11/2015 tarihli Borsa duyurularında belirtildiği üzere, payları Borsa Ana Pazarı'nda işlem gören ve 30/11/2015 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Unico Sigorta A.Ş.'nin payları (eski unvanı Aviva Sigorta A.Ş.) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu süreci 04/12/2015 tarihinde tamamlandığından, 07/12/2015 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.

Back to Top