BORSA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU - UNICO

30.11.2015 08:48

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 27/11/2015 tarihli ve 2015/31 sayılı haftalık bültenine göre, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Unico Sigorta A.Ş.’nin (UNICO.E, Şirket) hakim ortakları dışındaki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait payların iptali ve hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.


Borsa Genel Müdürlüğünün, Şirket hakkında aldığı KAP’ta da yayımlanan 03/09/2015 tarihli kararı çerçevesinde; Kurul tarafından, ihraç belgesinin onaylanması nedeniyle Şirket’in sırası 30/11/2015 tarihinde (BUGÜN) seans öncesinde işleme kapatılmıştır.


MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş günü Şirket payları Borsa kotundan çıkarılarak işlem görmekten sürekli men edilecektir.

Back to Top