BISTECH Geçişinden Dolayı VİOP'ta Gerçekleştirilecek Değişiklikler

9.12.2015 08:12

BISTECH sistemi devreye alım tarihi olarak duyurulan 30/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  • Genelge’nin 4.2 no.lu “Günlük İş Akışı ve Seans Saatleri” başlıklı maddesinde yer alan şekil öğle arası kaldırılmak suretiyle değiştirilmiştir.
  • Genelge’nin 4.2.2 no.lu “Normal Seans” başlıklı maddesindeki ilgili kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Normal seans, fiyat ve zaman önceliğine dayanılarak çok fiyat sürekli müzayede esasıyla işlemlerin gerçekleştirildiği seanstır. Tüm sözleşmeler için “normal seans” adı verilen tek bir seans düzenlenir. Normal seansın son 10 dakikası “kapanış aralığı” olarak adlandırılır.


Sözleşmelerin normal seans saatleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Sözleşme Bazında Normal Seans Saatleri

Sözleşmeler

Normal seans saatleri

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

09:10-17:40

Diğer Sözleşmeler

09:10-17:45


  • Genelge’nin 4.2.4 no.lu “Öğle Arası” başlıklı maddesi Genelge’den çıkarılmıştır. 
  • Genelge’nin 7.1 no.lu “Pay Opsiyon Sözleşmeleri” ve 7.2 no.lu “Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri” başlıklı maddelerinde yer alan “İşlem Saatleri” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşlem Saatleri

İşlemler 09:10 - 17:40 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.


  • Genelge’nin 7.3 no.lu “BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri”, 7.4 no.lu “Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri” ve 7.5 no.lu “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri” başlıklı maddelerinde yer alan “İşlem Saatleri” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşlem Saatleri

İşlemler 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.

  

Back to Top