BORSA İSTANBUL A.Ş. - Payların İşlem Görmeye Başlaması - [VERTU, VERUS]

16.11.2015 08:05

Borsa Yönetim Kurulu'nun 06/08/2015 tarihli toplantısında alınan karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/11/2015 tarihinde izahnameyi onaylaması çerçevesinde, 11-12/11/2015 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 52.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar Kotasyon Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 22.000.000 TL nominal değerli paylar 17/11/2015 tarihinden itibaren 2,36 TL fiyattan "VERTU" kodu ile Borsa Kurumsal Ürünler Pazarı'nda, A grubunda işlem görmeye başlayacaktır.

Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 10.000 adet olarak uygulanacaktır.

Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahipleri satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Back to Top