BORSA İSTANBUL A.Ş. - Pazar Değişikliği - [ATSYH]

6.11.2015 10:00

Borsa Yönetim Kurulu'nun 05/11/2015 tarihli toplantısında, payları Borsa İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) nin, gayrifaal kalmış olması nedeniyle Kotasyon Yönetmeliği'nin 27. maddesinin atıf yaptığı 24. maddesinin (e) bendi çerçevesinde paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06/11/2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09/11/2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir.

Back to Top